Projecten

Instroom pabo

Via het project Instroom pabo is een ondersteuningsaanbod beschikbaar voor havoleerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen. ...
Lees meer

Internationale projecten

Alle mbo-scholen en mbo-studenten krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met internationalisering en globalisering. ...
Lees meer

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Voor meer informatie over het stimuleringsproject LOB in het mbo verwijzen wij u naar de projectwebsite www.lob4mbo.nl. ...
Lees meer

Onderwijsagenda SBGL

De Onderwijsagenda SBGL stimuleert scholen om werk te maken van een ‘gezonde leeromgeving' en daarbij nauw samen te werken met landelij...
Lees meer

Servicepunt examinering mbo

Het Servicepunt examinering mbo is hét adres waar mbo-scholen terecht kunnen voor actuele informatie over examinering in het mbo. ...
Lees meer 
 
a a a