LoopbaanoriŽntatie en -begeleiding (LOB) 

De mbo-student beter toerusten voor het maken van een passende keuze in zijn loopbaan. DŠt is het doel van het Stimuleringsproject LOB (loopbaanoriŽntatie en -begeleiding) in het mbo. Het ministerie van OCW wil met het project onderwijsinstellingen stimuleren om een ontwikkeling te starten en/of te vervolgen die de keuze van de student ondersteunt.

Meer informatie
Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar de projectwebsite www.lob4mbo.nl. 
 
a a a